Aplikace lepení tepelně izolačních desek STYRCON

Podívejte se na správný postup lepení tepelně izolačních desek. Jak desku přilepit na stěnu? Co udělat při velkých nerovnostech? jak nalepit tepelně izolační desku STRYCON na strop?

 
 

Lepící tmel se nanáší celoplošně na izolační desku STRYCON ozubeným hladítkem o velikosti zubu min 10x10x10 mm. Spotřeba lepidla přibližně cca 4-6 kg/m2. Malé nerovnosti v podkladu můžete srovnat lepícím tmelem.

Styčné spáry izolačních desek musí být slepené, aby došlo k dokonalému spojení tepelně izolačních desek.

Aplikace lepení na strop:

Desky se kladou kolmo na delší stranu stropu a lepí se s přesahem přes spáru na vazbu. Abyste dosáhli co nejtenčího a celoplošného slepení, zkontrolujte pravoúhlost a lícování plochy před začátkem montáže. Vytýčení můžete provést pomocí vyznačovací šňůry s barvivem nebo pomocí laseru.