Příprava podkladu před zateplením stěny nebo stropu ve sklepě, v garáži

Příprava podkladu je jeden z nejdůležitějších kroků celkové přípravy, před zahájením prací. Podívejte se zde pro více informací

 
 

Stejně jako u zateplení stropů v novostavbách, v garážích nebo sklepích, tak i ve starých domech,  na stěnách je nutné předem vyzkoušet vhodnost a únosnost podkladu. Aby se na podklad daly lepit izolační desky STRYCON, musí být čistý, suchý a zbavený zbytků, které by snižovaly jeho přilnavost. Zejména u podkladů, ze kterých se uvolňuje písek a u velmi silně nasákavých podkladů, jaké často nacházíme ve stávající starší zástavbě, je nutná aplikace penetrace podkladu, penetrací  PENESTYR – prodyšný silikátový prostředek na zvýšení soudržnosti a přilnavosti.

Neúnosná omítka se musí odstranit.